Zakaj CalxPlus?

boljša mineralizacija kosti

+

boljša absorpcija Ca++ v kri

+

boljše vgrajevanje Ca++ v kosti